The Submer Experience 2022 The APAC Edition

Written by

Published on

Back to resources

Join us for this special edition of Submer Experience 2022, specially designed for the APAC region! The event will be on 25th February, 2022: 12.30pm (IST), 3pm (CST), 6pm (AEDT)!

If sustainability, efficiency, and compute power is a concern for you, then this is the event for you! If you are interested in automation and robotics, this event is also for you! 

The industry is evolving at a faster rate than ever before and it can be hard to keep up with the latest technology trends and developments, so we have done it for you. 

The event will give you an up-close and personal look at Submer’s full range of Immersion cooling products as well as our latest innovation ADA, the Autonomous Datacenter Assistant. With LIVE demonstrations and the chance to ask YOUR questions to founders, Daniel Pope and Pol Valls. 

Join us for the 2nd edition of our APAC Submer experience, specially curated for datacenters and enterprises in the region. Do not miss it! Sign up below. 

*The event will be hosted in English


เรียนเชิญเข้าร่วมงาน เปิดประสปการณ์กับซับเมอร์ ปี 2022 กิจกรรมออนไลน์นี้เพื่อท่านที่สนใจในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก กิจกรรมออนไลน์นี้ จะจัดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 15.00น. ถ้าคุณกำลังมองหา ความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ นี่คือกิจกรรมที่ตอบโจทย์ของคุณ และถ้าหากคุณสนใจในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมออนไลน์นี้ก็เหมาะสมกับคุณเช่นกัน​

นอกจากนั้นซับเมอร์ยังพัฒนาเพิ่มความเร็วในอุตสาหกรรมต่างๆและช่วยให้คุณเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุด กิจกรรมนี้จะช่วยให้คุณใกล้ชิด เข้าถึงแบบส่วนตัวกับเทคโนโลยีอิมเมอร์ชั่น คูลลิ่งกับซับเมอร์ และยังรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆจากเรา เช่น ADA, the Autonomous Datacenter Assistant.  นอกจากการถ่ายทอดสด สาธิตเทคโนโลยี แล้วคุณยังสามารถสอบถามข้อมูลได้โดยตรงกับผู้ก่อตั้งของซับเมอร์ คือ คุณแดเนียล และคุณพอล ​

เชิญเข้าร่วม งานกิจกรรมออนไลน์เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเรา โดยเฉพาะท่านที่มีช่วยใกล้ชิดทางด้านศูนย์ข้อมูล และธุรกิจต่างในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก อย่าพลาดกิจกรรมของเรา ลงทะเบียนได้เลย


Cùng tham gia sự kiện đặc biệt Submer Experience 2022, dành riêng cho khu vực APAC! Diễn ra vào lúc 12:30PM (IST), 03:00PM (CST), 06:00 (AEDT) ngày 25, tháng 2, 2022!

Nếu bạn đang lo lắng về sự bền vững, hiệu quả, tối ưu năng lượng, thì bạn có thể tìm thấy giải pháp tại đây! Nếu bạn đang hứng thú về ngành tự động hóa, robot, sự kiện này dành cho bạn! Công nghiệp hóa ngày càng phát triển và thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, dẫn đến việc khó khăn để đi kịp xu hướng công nghệ. Tại đây chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn.

Tại sự kiện này, bạn sẽ có thể có một trải nghiệm gần nhất và cá nhân nhất với các sản phẩm, công nghệ làm mát Immersion cooling của Submer, cũng như cải tiến ADA, the Autonomous Datacenter Assistant. Chúng tôi mang đến buổi trải nghiệp thực tế sản phẩm và cơ hội trao đổi trực tiếp với nhà sáng lập, Daniel Pope and Pol Valls.

Cùng tham gia sự kiện 2nd edition of our APAC Submer experience, cung cấp giải pháp cho trung tâm dữ liệu (Datacenter) và doanh nghiệp trong khu vực. Đừng bỏ lỡ cơ hội! Đăng ký bên dưới.

Stay in the Submer Loop

Subscribe to our customized & conscious newsletter.

Share this post

Keep exploring related content